Tag: Граници

Обидата – как да се освободим от нея?

https://youtube.com/watch?v=xqf2xO2i49U%3Fwmode%3Dopaque Обидата, едно от чувствата, които не ни е вродено, знаете че малките бебета се гневят, но не се обиждат. Обидата се оформя на по-късен

Read More »
Shelly Johre
Shelly Johre

Shelly Johre, founder of Namaste Yoga Studio. She is extremely charismatic and persuasive, contributing to his success. She is a Registered Yoga Teacher (RYT) with Yoga Alliance, which acknowledges the completion of a yoga teacher training with a Registered Yoga School (RYS).