Програми

Създадох тези програми за жените, които искат да направят качествена промяна в живота си и са готови да работят със себе си. Всяка програма е 3 месечна. Различават се в броя сесии и контакти с мен. 

Програмите са подходящи за теб, ако:

имаш някакъв здравословен проблем, депресия, тревожност 
искаш да подобриш финансовото си състояние

Програми, които са подходящи при здравословни проблеми:

1. Програмата – „Начало“ включва:

– 11 видео урока с домашни 
– 1 индивидуална сесия
– Подарък 
Тази програма е подходящата за теб, ако предпочиташ сама да извървиш този път и имаш нужда само от насока.

2. Програма –  включва:

– 11 видео урока с домашни 
– 3 индивидуални Тета сесии /по 1 месечно/
– Подкрепа от мен по имейл и телефон
– Подарък 
Тази програма е подходящата за теб, ако имаш нужда от подкрепа и допълнителни напътствия. 

3. Програма – включва:

– 11 видео урока с домашни 
– 6 индивидуални Тета сесии / по 2 На месец/
–  Постоянна подкрепа от мен по имейл и телефон
– Подарък 
Тази програма е подходящата за теб ако си решила да направиш пълна промяна в живота си и имаш нужда от подкрепа, напътствия и опора през този период. Тази програма дава най-добри резултати, тъй като включва най-много сесии и време с мен.
Свържи се с мен за повече подробности!

Програми за пари и изобилие: /очаквай скоро/