Индивидуална сесия

Как протича една сесия?

Сесията се провежда в момента само онлайн.
В сесията се разглежда една тема. Човек се настанява удобно, в напълно будно състояние е през цялата сесия и всичко, което се прави е само и единствено с негово позволение. Сесията се състои се основно във въпроси и отговори, с които се цели да се намерят убежденията и причините, поради които човек не може да постигне това, което желае /Любов, здраве, пари, отношения и т.н./ 

Времетраенето на една сесия е 1 час.

Предварително не може да се каже колко сесии са необходими, в процеса на работа се разбира.

Целта е проблема да се разреши възможно най-бързо, без клиента да става зависим.

Цена: 80лв.

Виж във видеото повече за Тета Хийлинг и Тета сесия!