Тест „Ефект на сянката“

Тест „Ефект на сянката” за изследване на
реалностите, в които пребивават човешкото „Аз” и
личност

● Предлаганият тест помага да се осъзнае „тежестта” на сянката (егото) в
човека и да се насочи той към актуална в настоящия му живот трансформация.
Всъщност имаме инструмент за справяне с редица предпоставки за „творене”
на манипулации и измами както в самите нас, така и за другите около нас.
Тестът е от книгата „Ефектът на сянката: осветяване на скритата сила на
вашия истински Аз”, Дипак Чопра , Мариан Уилямсън, Деби Форд . Harper One,
2010 – (The Shadow Effect: Illuminating the Hidden Power of Your True Self).
Доктор Дипак Чопра (Deepak Chopra) — американски
ендокринолог, роден в Индия. В книгите си свързва Източна
и Западна философия на медицината с цел да открие път
към истинското здраве в хармония с разума, тялото и духа
на човека. Посвещава живота си на психотелесната
медицина и човешките възможности.
Според авторите, чрез разкриване на сянката /скритото, егото/ в нас ние се
освобождаваме от обвързаност с миналото си и тогава можем да постигаме
нашите мечти и щастие. Така че разкриването на сянката е своеобразен
механизъм за справяне с житейски ситуации и начин да се защитим в
реалността. За академичния подход обаче към въпроса „сянка” /архетип/ на
човека е добре да се допитаме до Зигмунд Фройд и Карл Юнг по въпросите
на инстинктите и ирационалността. Като не пропускаме да отбележим, че тя
представлява и възможност за творчески актове, макар и свързани с
безсъзнателното като „подтикваща” енергия.
♦ ♦ ♦
С какво на практика трябва да се започне, когато сме изправени пред
„Ефектът на сянката”?
Сянката в действие парализира и не дава възможност за предприемане на
корективни действия. Може да доведе до вътрешен хаос и катастрофа, до
актове на самосаботаж. Наложително е изследване на сянката и да се разбере
колко дълбоко е скрита болката на човека, за да се преживее и да се разбере.
Сянката се разраствa, когато:
1. Пазите тайни от себе си и от другите – скритият живот дава материал на
сянката за растеж. Формите на скритост представляват отрицание,
преднамерена измама, страх от разобличаване на истинската човешка
същност, както и на възпитанието в дисфункционално семейство.
2. Давате подслон на чувствата на вина и срам. Сянката набира сили, щом
се срамувате от грешките си и вините себе си за несъвършенството.
3. Търсите недостатъци в себе си и в другите. Осъждането е вина, надянала
маската на нравствеността, за да се замаскира собствената болка. Лесно може
да се реши, че сте заслужили вина и срам, когато не можете от тях да се
освободите.
4. Търсите виновни. Щом решите, че вътрешната ви болка е морален
проблем, ще ви бъде лесно да обвините някого, когото считате в известно
отношение за поставен по-ниско от вас.
5. Игнорирате собствените си слабости и в същото време критикувате
заобикалящите ви. Това е процес на проекция, тя често не се осъзнава или не
се разбира достатъчно ясно. Създавате проекция, когато обяснявате ситуация
с намеса на бога или дявола. Скверните и когато правите същото с другите
хора около вас. Ако вярвате, че проблемът е в тях, вие проецирате своите
страхове, вместо да приемете за тях отговорността си.
6. Отдалечавате се от другите. Приемате се за добрата страна, щом сте
достигнали точката на усещане, че светът е разделен на Ние и Те. Естествено,
избирате тази страна и се стига до усилване на чувството на страх и
подозрителност, а това води до процъфтяване на сянката.
7. Правите опит да удържите злото в рамки. Хората са убедени, че злото се
промъква повсеместно, когато са в долната точка на този цикъл. Какво става в
действителност? Тези творци на илюзии са позволили на собственото си
творение да им замъгли главата. Всичко се свежда до едно – да се придаде на
сянката невероятна сила. Човек прави първата крачка към лишаването на
сянката от нейната сила, разобличавайки процеса, който я храни.
● Предлаганият тест помага да се осъзнае „тежестта” на сянката в живота
ни и да се насочим към актуална в настоящия ни живот трансформация.
Всъщност имаме пред нас инструмент за справяне с редица предпоставки
за „творене” на манипулации и измами както в самите нас, така и за
другите около нас.
Тест „Ефект на сянката” от книгата на Дипак Чопра „Ефект на сянката”
Само когато притежаваме смелост да виждаме нещата каквито са, без
самоизмама или илюзии, ще се прокрадне светлина от събитията, по които
можем да разпознаем пътя към успеха. И Цзин – Книга на промените.

1.От колко време работите над едни и същи проблеми, било в сферата на
кариерата ви, здравето, близките взаимоотношения или паричната сфера?:
a/ По-малко от 12 месеца
b/ 1-3 години
c/ Повече от 5 години
d/ Повече от 10 години.

2. Колко често за последните 12 месеца сте загубвали някой важен предмет,
получавали сте наказателна квитанция за нарушаване на правилата за
движение по пътищата, попадали сте в авария или сте разрушавали нещо
ценно?:
a/ Нито веднъж
b/ Веднъж или два
c/ Повече от 5 пъти
d/ Повече от 10 пъти

3. Колко често се усещате фалшив, неестествен или откривате, че са
необходими много усилия да заставите хората да ви приемат по определен
начин?:
a/ Постоянно
b/ От време на време
c/ Почти никога
d/ Никога

4. Ако някой поразпита ваши приятели, колеги или членове на семейството,
биха ли казали те, че вие се оплаквате …
a/ Рядко, почти никога
b/ Може би, веднъж в ден …
c/ Често
d/ През цялото време.

5. През изтеклите 12 месеца колко често вие сте говорили или правили това, за
което впоследствие сте съжалявали, веднага или след известно време?:
a/ Нито веднъж
b/ Един или два пъти
c/ Повече от 5 пъти
d/ Повече от 10 пъти.

6. След като сте постигнали някоя лична цел – достигнали сте желано тегло,
изплатили сте дълг по кредитни карти, привели сте в ред своя дом или офис и
т.н.,– коя от следващите емоции вие, вероятно най-вече, изпитвате?:
a/ Облекчение от това, че е направено, но при това се опасявате да не се
върнете при старите навици
b/ С право се гордеете: вие заслужавате награда за своя напрегнат труд.
c/ Вдъхновени от собствения успех и изпълнени с намерение да продължите в
същия дух
d/ Ядосвате се за това, че изобщо ви се е налагало да го правите.

7. Колко често се усещате неадекватен, недостатъчно добър, нелюбим или
недостоен?:
a/ През цялото време
b/ Понякога
c/ Почти никога
d/ Никога.

8. Определете по 10-балната скала доколко сте готов да изкажете своя истина,
дори ако тя противоречи на мнението на другите?:
a/ 8-10; аз винаги съм готов да изкажа своята истина
b/ 5-7; аз съм готов да изкажа своята истина през по-голяма част от времето
c/ 3-4; от време на време, аз не съм така готов да изказвам това, което мисля
d/ 1-2; почти никога.

9. Върху какво в настоящото време основно е съсредоточен вашият живот?:
a/ На продължаване на кариерата, подобряване на здравето, увеличаване на
състоянието или задълбочаване на отношения.
b/ На установяване на напрегнати взаимоотношения или „гасене на пожари” на
работа и вкъщи
c/ На достигане забележими успехи в посоката на своите цели за разумен
период от време
d/ На опити да се предотврати неминуема катастрофа в областта на
финансите, отношенията, здравето или кариерата – или да се избегне.

10. На какъв процент от време вие можете да разчитате спрямо това, че ще
удържите дадената дума и ще изпълните обещание, дадено пред себе си или
пред другите?:
a/ По-малко от 10 %
b/ По-малко от 20 %
c/ Около половината време
d/ По-голяма част от времето.

11. Колко време през деня сплетничете, обсъждайки някого от своите познати,
четейки гланцирани списания или гледайки „жълти” предавания по ТВ?:
a/ Николко
b/ По-малко от час на ден
c/ Повече от час на ден
d/ Повече от 3 часа на ден.

12. Кое от следните твърдения вие бихте използвали при описание на своя
живот?:
a/ През по-голяма част от времето на мен всичко леко ми се удава.
b/ Притежавам много таланти и дарования , но не ги използвам на пълна
скорост
c/ Преследват ме неуспехи и аз попадам от една лоша ситуация в друга
d/ Налага ми се да работя с пълни сили, само за да поддържам статуквото.

13. Колко часове на ден вие прекарвате, работейки над дълговременни цели?:
a/ Николко
b/ По-малко от 20 минути на ден
c/ Час и повече.
d/ Нямам дълговременни цели.

14. Колко често усещате, че с вас се отнасят лошо, неправилно ви разбират или
използват своето превъзходство над вас – – в личния или в професионалния
живот?:
a/ Всеки ден
b/ Често
c/ От време на време
d/ Рядко или никога.

15. Когато ви молят да направите нещо, което ви е неинтересно, вие, по-скоро

a/ С чиста съвест казвате „Не”
b/ Казвате „Не”, но ще се чувствате виновни
c/ Казвате „Да”, но не го правите
d/ Казвате „да”, правите го, но ще се възмутите.

16. Представете си, че вашият живот е дом с много помещения – някои не ви
харесват, от някои се срамувате. На много ли хора ще позволите да видят
всички стаи?:
a/ На никого
b/ На един, важен за мен човек – съпруг, възлюбен, най-добрия приятел,
родител и т.н.
c/ На неголямо число хора, които добре ме познават
d/ В моя живот има много хора, които ме познават достатъчно добре за това.

17. Когато някои или нещо ви обижда, какво сте склонни да направите?:
a/ Запазвам обидата за себе си
b/ Размислям, прощавам и продължавам по-нататък
c/ Посрещам такава ситуация „лице в лице”
d/ Говоря за това с всички, освен с нанеслия обидата.

18. Когато усещате импулс или у вас се появява идея за това, как е възможно
да се подобри някоя страна на живота ви, какво правите?:
a/ Напълно го игнорирам
b/ Предприемам няколко крачки в нужното направление, но рядко довеждам
това дело до финалната черта
c/ Казвам на себе си: „Някак си ще се заема с това”
d/ Създавам около себе си структура за поддръжка, която да направи точно
това.

19. Когато у вас за последен път се появило свободно време неочаквано, какво
направихте?:
a/ Убих го с шопинг по каталозите, гледах ТВ или се размотавах по интернетсайтовете
b/ Използвах тази възможност, за да придвижа важен проект
c/ Разхлабих се и се освежих, подремнах, медитирах и четох
d/ Моят живот е толкова тревожен, че аз и не помня, кога у мен е имало
свободна минута.

20. Когато извършвате грешка, какво, най-вероятно, ще направите?:
a/ Ще съм снизходителен към себе си и ще приема решение в бъдеще да
постъпвам по друг начин
b/ Ще погледна на ситуацията по друг начин, ще одобря себе си за това, че съм
сторил правилното
c/ Ще изпадна в неудържим критицизъм
d/ Ще отчета грешката си като свидетелство за некомпетентност и ще прекратя
опитите.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА:

● Отбележете верния за вас отговор и сумирайте:
Въпрос 1 a=1 b=3 c=5 d=8

Въпрос 2 a=1 b=3 c=5 d=8

Въпрос 3 a=5 b= 3 c=1 d=8

Въпрос 4 a=0 b=1 c=3 d=5

Въпрос 5 a=0 b=1 c=3 d=5

Въпрос 6 a=0 b=5 c=0 d=3

Въпрос 7 a= 5 b=3 c=1 d=0

Въпрос 8 a=0 b=1 c= 3 d=5

Въпрос 9 a=0 b=3 c=0 d=5

Въпрос 10 a=8 b=5 c=3 d=1

Въпрос 11 a=0 b=3 c=5 d=8

Въпрос 12 a=0 b=3 c=5 d=3

Въпрос 13 a=5 b=3 c=0 d=5

Въпрос 14 a=5 b=3 c=1 d=0

Въпрос 15 a=0 b=3 c=3 d=5

Въпрос 16 a=5 b=3 c=1 d=0

Въпрос 17 a=5 b=0 c=1 d=5

Въпрос 18 a=5 b=3 c=3 d=0

Въпрос 19 a=5 b=0 c=0 d=3

Въпрос 20 a=0 b=0 c=5 d=3

● Проверете доколко е силен ефектът на сянката в живота ви!
Оценка на „Ефекта на сянката”:

Ако сте събрали от 3 до 37 точки. Вие се намирате в неутралната зона, което
означава, че вие сте свободни (в настоящия момент) от много вътрешни
убеждения и травми, предизвикващи деструктивни постъпки, към които ви
подтиква сянката. Притежавате висока самооценка, вашите действия
пребивават в хармония с вашите ценности и е висока вероятността затова, че
вие ще постигате големи успехи по пътя към своите дълговременни цели.
Продължавайте да обичате и се вслушвайте в себе си!

Ако сте събрали от 38 до 75 точки. Възможно е да не сте изпитвали цялото
бреме на въздействието на сянката в дадения момент, но, вероятно,
изразходвате голямо количество усилия, за да подавяте и скривате тези
моменти в себе си и в своя живот, от които сте недоволни. Енергията, която
харчите за това, да не отиде всичко напразно – на работа, вкъщи или във
връзка със здравето и благополучието, би могла да намери най-добро
приложение, ако беше насочена за достигане на вашите цели и желания.

Ако сте събрали от 76 до 112 точки. Вие или харчите маса време и енергия за
управление на мнението на другите за вас, или съвършено сте капитулирали
пред условията на своя живот.

Източник: https://alphacompass.files.wordpress.com/2013/05/test_deepak_chopra.pdf