Category: Любов към себе си

Емоционално хранене

Цялото ви тяло, включително и апетитът ви, отразява нивото на вътрешен мир, който имате в живота си. Апетитът ви е създаден да работи като контролно

Read More »

Какво означава да бъдеш жертва?

Какво означава да бъдеш жертва?Жертва сте винаги, когато се окаже, че не контролирате живота си. Ключовата дума тук е КОНТРОЛ. Ако вие не дърпате конците, значи

Read More »