Author: katyapetrova_eu

Какъв тип шокохолик сте?

За да определите своята категория, моля, разгледайте отговорите, които сте дали на въпросите Вярно / Невярно – в предната тема, и ги сравнете с описанията

Read More »

Шокохолик ли сте ? – Тест

Вярно или невярно : 1. Често копнея за шоколад.2. Любимата ми храна има шоколад в нея.3. Понякога имам период на преяждане с шоколад и изяждам

Read More »

Емоционално хранене

Цялото ви тяло, включително и апетитът ви, отразява нивото на вътрешен мир, който имате в живота си. Апетитът ви е създаден да работи като контролно

Read More »